Pomiary i normy

pomiary i normy img 01

Wszystkie nasze piece są poddawane rygorystycznym testom jakości, między innymi badaniom termograficznym izolacji, rozkładu temperatury  wewnątrz pieca zgodnie z normą AMS2750/CQI-9 oraz analizom przepływu ciepła w konstrukcji pieca, aby maksymalnie wykorzystać dostarczoną energię, zminimalizować straty oraz zwiększyć niezawodność naszych produktów.

pomiary i normy img 02

Badanie termowizyjne umożliwia nam rejestrację emitowanej przez piec energii cieplnej. Kamera termografu, obserwując piec dzięki promieniowaniu podczerwonemu, zapisze obraz dokumentujący rozkładanie się energii cieplnej na płaszczu pieca oraz jej miejsca przenikania przez ewentualne mosty cieplne.
Po badaniu uzyskujemy wydrukowany lub zapisany cyfrowo obraz, inaczej termogram, który prezentuje mapę z rozkładem temperatur. Może on być monochromatyczny lub kolorowy.

Badanie rozkładu temperatury każdy nasz piec wymaga stosowania czujników temperatury o określonej klasie dokładności potwierdzonej świadectwem wzorcowania. Przeprowadzamy cykliczne pomiary parametrów pieców, za pomocą testu dokładności systemu (SAT – System Accuracy Test), czy testu jednorodności temperatury (TUS). Regularne kontrolowanie instrumentów pomiarowych i odpowiednie dokumentowanie wyników zapewniają prowadzenie procesów obróbki cieplnej zgodnie z określonymi wymogami jakościowymi oraz gwarantują powtarzalną jakość detali poddanych procesowi obróbki cieplnej.

pomiary i normy img 03 pomiary i normy img 04

pomiary i normy img 05

Przeprowadzanie testów TUS i SAT zgodnie z wymaganiami norm AMS2750 oraz CQI-9,  gwarantuje dokładne i niezawodne funkcjonowanie pieców.

Posiadamy niezbędne urządzenia pomiarowe, spełniające wymogi powyższych norm, dysponujemy również specjalnym oprogramowaniem, które pozwala na generowanie czytelnych raportów, bez możliwości jakiejkolwiek manipulacji w zarejestrowane dane.