System BRANT Technologies

System BRANT Technologies – Panel operatorski

Piece firmy BRANT Technologies są wyposażone w nowoczesny system sterowania temperaturą. Dzięki zastosowaniu 7-calowego, dotykowego panelu operatorskiego użytkownik ma możliwość w łatwy i intuicyjny sposób sterować procesem technologicznym. Istnieje możliwość zaprogramowania i zapamiętania 10 profili temperatury. Każdy z profili temperatury może składać się aż z 15 odcinków o zdefiniowanej temperaturze końcowej oraz czasie trwania każdego z nich. Ponadto, istnieje możliwość zaprogramowania opóźnienia czasowego, z jakim ma się uruchomić dany proces. Użytkownik posiada możliwość podglądu aktualnego statusu pieca z dokładnym wskazaniem temperatury, czasu procesu oraz informacją, która część profilu temperatury jest właśnie realizowana.

Panel operatorski naszej firmy jest wyposażony w system kontynuacji procesu po zaniku zasilania. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której nastąpił zanik zasilania pieca w trakcie realizacji procesu, proces będzie kontynuowany po powrotnym załączeniu zasilania. Wyświetli się wówczas ekran awaryjny, na którym będzie przedstawiona informacja o aktualnej temperaturze w komorze pieca, aktualnie realizowanym odcinku procesu oraz przewidywanym czasie do końca procesu.

panel 1

Zastosowany w piecu termoregulator jest wyposażony w bardzo dokładną regulację PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkującą) z parametrami dobranymi dla każdego modelu pieca indywidualnie. Dzięki regulacji PID krzywa wypału pieca jest dużo wierniejszym odtworzeniem zaprogramowanego profilu temperatury niż w przypadku zastosowania popularnej w tego typu piecach metodzie typu włącz-wyłącz z histerezą. Ponadto proces temperaturowy jest znacznie dokładniejszy, a utrzymanie stałej temperatury w czasie jest dużo bardziej stabilne.

panel 2

W piecu wykorzystano nowoczesne styczniki półprzewodnikowe typu SSR (z ang. Solid State Relay), których głównymi zaletami, w porównaniu do zwyczajowo stosowanych styczników elektromagnetycznych, są: kilkukrotnie dłuższa żywotność, większa szybkość działania, bezgłośne przełączanie, przełączanie beziskrowe.

panel 3