System BRANT Technologies

System BRANT Technologies – Panel operatorski

system brant technologies img 01Piece firmy BRANT Technologies są wyposażone w nowoczesny system sterowania temperaturą. Dzięki zastosowaniu 7-calowego, dotykowego panelu operatorskiego użytkownik ma możliwość w łatwy i intuicyjny sposób sterować procesem technologicznym. Istnieje możliwość zaprogramowania i zapamiętania 10 profili temperatury. Każdy z profili temperatury może składać się aż z 15 odcinków o zdefiniowanej temperaturze końcowej oraz czasie trwania każdego z nich. Ponadto, istnieje możliwość zaprogramowania opóźnienia czasowego, z jakim ma się uruchomić dany proces. Użytkownik posiada możliwość podglądu aktualnego statusu pieca z dokładnym wskazaniem temperatury, czasu procesu oraz informacją, która część profilu temperatury jest właśnie realizowana.

Panel operatorski naszej firmy jest wyposażony w system kontynuacji procesu po zaniku zasilania. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której nastąpił zanik zasilania pieca w trakcie realizacji procesu, proces będzie kontynuowany po powrotnym załączeniu zasilania. Wyświetli się wówczas ekran awaryjny, na którym będzie przedstawiona informacja o aktualnej temperaturze w komorze pieca, aktualnie realizowanym odcinku procesu oraz przewidywanym czasie do końca procesu.

Zastosowany w piecu termoregulator jest wyposażony w bardzo dokładną regulację PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkującą) z parametrami dobranymi dla każdego modelu pieca indywidualnie. Dzięki regulacji PID krzywa wypału pieca jest dużo wierniejszym odtworzeniem zaprogramowanego profilu temperatury niż w przypadku zastosowania popularnej w tego typu piecach metodzie typu włącz-wyłącz z histerezą. Ponadto proces temperaturowy jest znacznie dokładniejszy, a utrzymanie stałej temperatury w czasie jest dużo bardziej stabilne.

W piecu wykorzystano nowoczesne styczniki półprzewodnikowe typu SSR (z ang. Solid State Relay), których głównymi zaletami, w porównaniu do zwyczajowo stosowanych styczników elektromagnetycznych, są: kilkukrotnie dłuższa żywotność, większa szybkość działania, bezgłośne przełączanie, przełączanie beziskrowe.

system brant technologies img 02system brant technologies img 03system brant technologies img 04system brant technologies img 05system brant technologies img 06system brant technologies img 07